Rodzinny Piknik Sportowy z Fundacją LOTTO

TEST COOPERA

Wybiegaj sprzęt sportowy dla swojej ulubionej podstawówki! Co 30 minut startować będzie Test Coopera. Placówki, dla których 20 reprezentantów ukończy bieg otrzymają wartościowy sprzęt sportowy! Może pobiec każdy. Uczeń, Rodzic, Nauczyciel, Dyrektor, Babcia czy Wujek – każda osoba, która ukończy bieg, nieistotne z jakim wynikiem, punktuje dla wskazanej przez siebie szkoły.

ZGŁOSZENIA

Wybór godziny startu

Wybierz godzinę startu. Obowiązuje limit 15 miejsc na daną godzinę startu. Po osiągnięciu limitu godziny nie będą dostępne w formularzu.