Rodzinny Piknik Sportowy z Fundacją LOTTO

ZAPISZ SWOJĄ DRUŻYNĘ

Wiek uczestnika *
Godzina startu *
Szkoła *
Proszę wybrać szkołę, dla której chcesz wybiegać sprzęt.
Uczestnik - imię *
Uczestnik - nazwisko *
Uczestnik - data urodzenia *
Uczestnik - Email *
Uczestnik - numer telefonu *
Proszę wpisać numer telefonu w formacie 500600500
Opiekun - Email *
Opiekun - Telefon *
Proszę wpisać numer telefonu w formacie 500600500
Zaakceptuj oświadczenia: *
 1. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu.
 2. Wypełniając zgłoszenie zobowiązuję się do stawienia o wskazanej w formularzu godzinie i oświadczam, że wezmę udział w 12-minutowym biegu.
 3. Mój stan zdrowia pozwala na udział w Teście Coopera.
 4. Jestem objęty ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i w sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku nie będę dochodzić jakichkolwiek roszczeń od Fundacji LOTTO.
 5. Jestem świadomy, że administratorem moich danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest Fundacja LOTTO z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, e-mail: iod@fundacjalotto.pl; więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/fundacja/polityka-transparentnosci/
 6. Wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Zaakceptuj oświadczenia : *
 1. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu oraz, że zapoznałem z ww. dokumentami osobę, które zgłosiłem do udziału.
 2. Biorę pełną odpowiedzialność za osobę, którą zgłosiłem do udziału i oświadczam, że będę się nią opiekował do zakończenia biegu.
 3. Stan zdrowia osoby, którą zgłosiłem pozwala na udział w Teście Coopera.
 4. Osoba, którą zgłosiłem, objęta jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i w sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku ja ani zgłoszona przeze mnie osoba nie będzie dochodzić jakichkolwiek roszczeń od Fundacji Akademickiego Związku Sportowego.
 5. Jestem świadomy, że administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest Fundacja LOTTO z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, e-mail: iod@fundacjalotto.pl; więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/fundacja/polityka-transparentnosci/
 6. Wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Please select form to show
Please select form to show

Lista zgłoszeń


Warning: Undefined array key "name" in /home/klient.dhosting.pl/azszg/piknikfundacjilotto.pl/public_html/wp-content/plugins/jet-engine-dynamic-tables-module/includes/table.php on line 38